Operasjon Dagsverks beretning

Til:                   Landsstyret
Kopi til:            Sentralstyret, Generalsekretær, OD-Styret, Hovedkomiteen og Desisjonskomiteen
Møtedato:       24.-26. august 2012
Fra:                 OD-leder
Sak:                ODs beretning
Tittel:              Operasjon Dagsverks beretning

Aktiviteten fra 21. mai 2012 til 21. august 2012 i Operasjon Dagsverk kan oppsummeres i følgende punkter:

  1. Avsluttet skrivesamarbeidet for i år
  2. Materiellet ferdigstilt
  3. DK-Råd (to stykker)
  4. HK har flyttet til Oslo
  5. Studietur
  6. Høstseminaret

1. Avsluttet skrivesamarbeidet for i år

Årets skrivesamarbeid har blitt gjennomført på en svært tilfredsstillende måte. Dette gjenspeiles i materiellet hvor det i stor grad er blitt tatt bruk av tekster og bilder produsert av ungdom i prosjektlandet. Skrivesamarbeidet er viktig for OD som solidaritetsaksjon og har også betydning for hvilken retning vi tok med kampanjen.

Mer håndfast har skrivesamarbeidet bestått av fire utvekslingsturer hvor to har gått til Nepal og to har vært besøk fra Nepal. I Nepal har undertegnede arbeidet med en gruppe ungdommer som skrev tekster til materiellet, og de fikk også utdelt kameraer med beskjed om å knipse bilder fra sitt dagligliv. Dette skrivesamarbeidet vil også resultere i en film som inntil videre har det slående navnet «Gjestefilmen» (nye navneforslag mottas med takk) som viser dette samarbeidet i praksis ? og blir utsendt til alle skolene.


2. Materiellet ferdigstilt

Én av Hovedkomitéens viktigste oppgaver er utformingen av materiellet. HK står ansvarlig for alt vi produserer av materiell, enten det er som redaktører for de forskjellige heftene eller gjennom å gi tilbakemeldinger på forslag fra designbyrå. I år har vi bygget en kampanje som bygger på tematisk ramme for OD-2012 (se forrige beretning om du ikke husker tematisk ramme). Kampanjen vil fokusere på ungdoms rett til utdanning og har slagordet «Kast systemet!»

 Etter materiellinnstilling fra HK er følgende materiell blitt produsert i år:
Hefter:
Ungdomsskoleheftet (Vera Sofie)
 Prosjektheftet (Sigrid)
 Lærerheftet (Embla)
 SK-Heftet (Magnus)
OD-Folder (June)

Filmer og annet interaktivt:
 Bildeserien (Frida)
OD-filmen (Snöball Film)
Gjestefilmen (Trond)

Annet:
 Plakat (HK)
Klistremerker (HK)
T-skjorter (HK)
Undervisningsportalbanner (HK)
Arbeidskort (HK)
Regnskapsmapper (Martine)

For å ferdigstille materiellet har redaksjonskomitémøtene vi har hatt med medlemmer av administrasjonen, HK og Strømmestiftelsen vært viktige. Materiellet var stort sett ferdigstilt i månedsskiftet juni/juli.


3. DK-Råd
Årets tredje DK-Råd ble arrangert helgen 8.-10. juni. Etter ønske fra Alltinget (evalueringsseminaret vårt som arrangeres i november hvert år) ble det bestemt at dette DK-Rådet skulle være for både ledere og presseansvarlige. Tidligere har DK-Rådene kun hvert for leder eller leders stedfortreder. Helgen ble vellykket med eksterne foredragsholdere med kompetanse på ledelse og pressearbeid og ellers skoleringer og debatter i regi av hovedkomitéen og deltakerne.

Etter DK-Rådet var det stort sett sommerferie for de fleste distriktskomiteene frem til Høstseminaret. Etter Høstseminaret (se lengre ned for info om dette) ble det arrangert DK-Råd for ledere og seminaransvarlige. Dette ble avholdt på kontoret søndag 12. august med høy deltakelse. I tillegg til leder- og seminarskolering ble det gjennomført en halvtårsevaluering. Dette var også et godt gjennomført møte, men ble preget av at deltakerne hadde vært gjennom en lang og hard seminaruke. 

Neste, og siste, DK-Råd for 2012 finner sted i Oslo helgen 16.-18. november. Det er et alltingsforberedende DK-Råd hvor hovedfokuset forståelig nok vil være på det nasjonale evalueringsseminaret som finner sted uken etter.

 

4. HK har flyttet til Oslo
Hovedkomitéen som består av 10 stykker pluss meg er nå alle å finne innenfor Oslos bygrenser og har jobbet gjennom hele sommeren. 


5. Studietur
Fra fredag 23. juni til lørdag 7. juli var Embla Jørgensen (18) og Sigrid Berg (19) fra Hovedkomiteen på studietur i Nepal sammen med Birgit Solbakken (24) fra Strømmestiftelsen og undertegnende.

Formålet med Studieturen er å innhente informasjon om Nepal, prosjektene, ungdom, utdanningssystemet, kultur og mennesker for å få en bredere forståelse av hva pengene faktisk skal gå til ? og ikke minst hvorfor det er viktig å støtte prosjekter i Nepal. Vi tre som har vært på turen har fått enormt mye ut av det, i ettertid har utfordringen vært å spre det til resten av aksjonen. Vi har holdt oppdateringsforedrag for Hovedkomiteen så vel som for distriktskomiteene på Høstseminaret og er alltid åpne for spørsmål. I tillegg til dette har vi skrevet en egen studieturrapport som inneholder informasjon om Nepal, kultur, kjønnsroller, ungdomsholdninger, prosjektet, utfordringer i Nepal, tusenårsmålene og våre inntrykk etter turen.

Studieturen ble vellykket takket være partnerne våre i Nepal. Strømmestiftelsens hovedkontor i Kathmandu (Lalitpur) fikset alt og de lokale partnerne var kjempehyggelige og interesserte i vårt arbeid.

 

6. Høstseminaret
Høstseminaret ble i år arrangert fra 6.-11. august på Hadeland Folkehøgskole i Brandbu kommune i Oppland. Det er tolvte året på rad at Høstseminaret arrangeres her, og slik kommer det nok til å fortsette. I år hadde vi rekordhøy deltakelse med nærmere 110 distriktskomiteere, gjester fra Nepal, store deler av sentralstyret og andre eksterne og gjester.

Høstseminaret er vårt største og viktigste skoleringsseminar hvor deltakerne får all den informasjonen de trenger for å gjennomføre Operasjon Dagsverk på en god måte i sitt distrikt. I år var vi også heldige gjennom å få besøk av en god del eksterne, blant andre Erna Solberg, Heikki Holmås, Erik Reinert, Snorre Valen og Mikhael Paskalev.


7. Hvordan går det ellers med Operasjon Dagsverk?
Jeg vil si at OD er trygt styrt inntil videre. Vi er veldig fornøyde med årets kampanje og tror den vil engasjere mange. Det er per 21. august 2012 klokken 14:23 påmeldt 411 skoler til årets OD. Ved samme dato i fjor var det påmeldt 273 skoler, så vi kan trygt si at vi ligger godt an på denne fronten.

På tross av mange påmeldte skoler og fin-fin kampanje er det viktig å huske på at OD avhenger av de tillitsvalgte for å gjennomføre kampanjen på en god måte. Da er det Hovedkomiteen og distriktskomiteen som er de to viktigste aksjonsleddene. Hovedkomiteen er en kjempegjeng som jeg er kjempefornøyd med å ha på kontoret. Når det gjelder DK-Norge er jeg glad for å kunne si det samme. Det er en gjeng med kompetente mennesker som jeg er sikker på at kommer til å gjøre en kjempeinnsats i løpet av høsten.

Det er i dag 72 dager til OD-dagen. Jeg gleder meg!
Uformelle klemmer fra Mio

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Steffen Mio Kristiansen

Steffen Mio Kristiansen

20, Nesodden

Har jobbet en stund med Operasjon Dagsverk og skal være leder i 2012. Her vil jeg skrive litt om livet som leder for Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Blir veldig glad for spørsmål om det er noe dere lurer på om OD eller ting jeg skriver (:

Kategorier

Arkiv

hits